SANITARY MEDICAL CLINIC s.r.o. | Poliklinika Mníšek pod Brdy
+420 731 094 030

MUDr. Václav Pavliňák

Vzdělání: 1.LF UK v Praze, obor všeobecné lékařství

Specializovaná způsobilost: v oboru kardiologie a oboru angiologie

Předmět zájmu: invazivní i neinvazivní diagnostika a léčba onemocnění srdce a cév ultrazvukové zobrazovací metody telemedicína a telemonitorace

Odborná praxe (zpravidla souběžně):

  • lékař specialista v oblastních nemocnicích SČK (Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram)
  • lékař specialista a zástupce vedoucího JIP na pražských univerzitních klinikách (II. IK VFN Praha, Kardiologická klinika FN Motol)
  • vedoucí lékař a lékař specialista na privátní klinice (TeamPrevent – Santé s.r.o.) 
  • lékař záchranné služby (ZZS SČK – Příbram)
  • lektor pre- i postgraduálního vzdělávání lékařů a sester (1.LF UK Praha, IPVZ, SZŠ a VOŠ Příbram)
  • investigátor domácích i zahraničních studiích (např. COMPASS, VOYAGER, PLX-PAD…)

Zahraniční stáže a studijní pobyty: Francie, Švýcarsko, Španělsko, Izrael, Maďarsko, Slovensko

Členství: Česká kardiologická společnosti, Česká angiologická společnost ČLS JEP

Jazyky: anglicky, francouzsky

MUDr. Václav Pavliňák - Kardiolog