SANITARY MEDICAL CLINIC s.r.o. | Poliklinika Mníšek pod Brdy
+420 731 094 030

Kardiologie

Poskytujeme komplexní neinvazivní diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci srdečně...

Kardiovaskulární onemocnění jsou v příčinách úmrtí stále číslem jedna a naší vizí je těmto onemocněním předcházet a zlepšovat pacientům kvalitu života. Poskytujeme komplexní neinvazivní diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci srdečně – cévních onemocnění a spolupracujeme se špičkovými kardiocentry.Vzhledem k incidenci civilizačních onemocnění a významu prevence nabízíme i nadstandardní preventivní programy a výživové poradenství. 

Jaké jsou nejčastější diagnózy našich klientů?

Vyšetřovací metody

EKG, krevní tlak – standardní vyšetření u každého kardiologického pacienta.
ABPM  neboli tlakový Holter (ambulant-blood pressure monitoring)Toto vyšetření umožňuje sledovat Váš krevní tlak v běžných podmínkách v průběhu celého dne, respektive 24 hodin.  Můžeme tak odhalit přítomnost hypertenze (vysokého krevního tlaku), její závažnost a také monitorovat účinnost léčby a optimálně ji nastavit. 
Holter neboli 24-hodinová monitorace EKG Díky Holter monitoraci sledujeme Vaše srdce ve dne v noci J. To nám umožňuje odhalit případné arytmie (poruchy rytmu), nepravidelnosti srdeční akce či detekovat nepravidelnosti srdeční akce, resp. poruchy rytmu.  Pokud máte obtíže, označíte tlačítkem jejich dobu a tak můžeme upřesnit diagnózu. 
ECHO neboli echokardiografieJedná se o základní neinvazivní kardiologické vyšetření – ultrazvuk srdce. Vyšetříme srdeční struktury, jejich pohyb a proudění krve.  Echokardiografie nám umožní posoudit funkci srdečního svalů a chlopní. Můžeme odhalit skrytou srdeční vadu, stavy po infarktu a posoudit funkci srdce u pacientů s vysokým krevním tlakem či u sportovců. 
ERGO neboli ergometrieZátěžové vyšetření – v našem případě provádíme na běhátku. Při vyšetření postupně zvyšujeme zátěž – individuálně podle trénovanosti a kondice pacienta až k maximálnímu výkonu za současné kontinuální monitorace EKG a krevního tlaku. Tak dokážeme odhalit příznaky ischemické choroby srdeční, posoudit reakci krevního tlaku při námaze a posoudit funkci kardiovaskulárního systému při zátěži. Ergometrii využíváme i k ověření efektu léčby hypertenze či srdečního selhání a posoudit stav pacienta po katetrizačních zákrocích či kardiochirurgických operacích. 

Smluvní zdravotní pojišťovny:

Oborová zdravotní pojišťovna (207)
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)