SANITARY MEDICAL CLINIC s.r.o. | Poliklinika Mníšek pod Brdy
+420 731 094 030

Neurologie

Zajišťujeme ambulantní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči...

S využitím mnohaletých zkušeností z renomovaných nemocničních pracovišť a moderní lékařské techniky (EEG, EMG, sonografie mozkových tepen) zajišťujeme ambulantní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči o nemocné s chorobami nervového a myoskeletálního systému. Zaměřujeme se na problematiku chronických i akutních bolestí páteře, stavy po úrazech, úžinové syndromy, onemocnění s poruchami paměti, záchvatovitá onemocnění včetně epilepsie. V rámci diferenciální diagnostiky poruchy hybnosti, rovnováhy, paměti volíme vhodné postupy vyšetření vedoucí k nastolení cílené léčby. Spolupracujeme s ambulantními pracovišti rehabilitace a přidružených oborů (ORL, RHB lékař, neurochirurgie, spondylochirurgie). Poskytujeme péči plně hrazenou ze zdravotního pojištění pro pojištěnce ZPMV (211), OZP (207), RBP (213), ZP Škoda (209) a VOZP (201). Pojištěncům ostatních pojišťoven poskytujeme péči prozatím pouze pro samoplátce (viz ceník).

Smluvní zdravotní pojišťovny:

Oborová zdravotní pojišťovna (207)
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
RBP, zdravotní pojišťovna (213)
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201)