SANITARY MEDICAL CLINIC s.r.o. | Poliklinika Mníšek pod Brdy
+420 731 094 030

CENÍK PLACENÝCH VÝKONŮ platný od 17. 04. 2023

Lékařská prohlídka na žádost zaměstnavatele
(vstupní prohlídka do zaměstnání, preventivní prohlídky na žádost zaměstnavatele)
700,- Kč
Potvrzení – brigáda, letní tábory, adopce 300,- Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz 800,- Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 65 let věku 400,- Kč
Zdravotní (potravinářský) průkaz 300,- Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace
(expresní 500,- Kč)
300,- Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu
(každé další 100,- Kč)
200,- Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti
(obsluha plavidel, dobrovolní hasiči)
600,- Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro svářečský průkaz 300,- Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu 900,- Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního průkazu 700,- Kč
Žádost o umístění do domova seniorů (platného cenového předpisu MZ) 375,- Kč
Aplikace očkovací látky nehrazená pojišťovnou
(cena nezahrnuje cenu očkovací látky podle našeho ceníku)
250,- Kč
Organizace infuzní terapie 1 aplikace (včetně doplatku za podaná léčiva) 150,- Kč
Očkování proti chřipce do 65 let
(očk. Látka VAXIGRIP Tetra 0,5 ml + aplikace)
600,- Kč
Očkování proti chřipce nad 65 let nehradí
(ani aplikaci)
Očkování proti klíšťové encefalitidě FSME do 50 let
(očk. látka FSME IMMUN 0,5ml + aplikace)
1 100,- Kč
Očkování proti klíšťové encefalitidě FSME nad 50 let
(očk. látka FSME IMMUN 0,5ml + aplikace)
nehradí
(ani aplikaci)
Výpis pro pojišťovnu
(dle časové náročnosti)
500 – 1 000,- Kč
Výpočet bolestného pro potřeby pracovního úrazu
(dle časové náročnosti)
500 – 1 000,- Kč
Výpočet bolestného pro potřeby komerčního pojištění smluvní cena
Administrativní výkon
(za každých započatých 20 min.)
500,- Kč
Vyšetření stolice na okultní krvácení na žádost pacienta 300,- Kč
CRP na žádost pacienta 200,- Kč
Vyplnění lázeňského návrhu (příspěvkového) 500,- Kč
Předoperační vyšetření na vlastní žádost (interrupce, kosmetický zákrok…) – lab. vyšetření není započítáno, pacient hradí přímo v laboratoři dle ceníku příslušné laboratoře. 1 000,- Kč
Vstupní prohlídka vč. EKG samoplátci 2 000,- Kč
Komplexní preventivní prohlídka vč. EKG samoplátci 1 000,- Kč
Cílené vyšetření lékařem samoplátci 600,- Kč
Kontrolní vyšetření lékařem samoplátci 500,- Kč
Kopírování a tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (za stránku) 10,- Kč
Vratná záloha FOB 200,- Kč

Samoplátci Neurologie:

Injekce i.m., s.c., i.d.: 35,- Kč
Injekce do měkkých tkání nebo intradermální pupeny: 80,- Kč
Intravenosní injekce u dospělého či dítěte nad 10 let: 65,- Kč
Komplexní vyšetření neurologem: 1 200,- Kč
Cílené vyšetření neurologem: 600,- Kč
Kontrolní vyšetření neurologem: 300,- Kč
Obstřik periferního nervu: 120,- Kč
Kořenový obstřik: 135,- Kč
EEG vyšetření (včetně aktivačních metod) + vyhodnocení: 1 800,- Kč
EMG vyšetření + vyhodnocení: 2 500,- Kč
Jehlové EMG vyšetření:
(za 1 vyšetřený sval)
180,- Kč
Opětovné objednání k neurologickému vyšetření, EMG, EEG vyš, manipulační poplatek: 200,- Kč

+ doplatky za aplikovaná léčiva dle platného aktuálního ceníku