SANITARY MEDICAL CLINIC s.r.o. | Poliklinika Mníšek pod Brdy
+420 731 094 030

Transfontanelární ultrazvukové vyšetření mozku

hraje nezastupitelnou roli v diagnostice, charakterizaci a sledování tíže postižení mozku v novorozeneckém a kojeneckém věku. Slouží především v detekci intrakraniálního krvácení, periventrikulární leukomalacie, malformací a hydrocefalu. Jedná se o bezbolestnou, neinvazivní metodu bez užití rentgenového záření a nutnosti sedace, díky čemuž je umožněno snadné sledování vývoje se stanovením prognózy.

K vyšetření není potřeba žádná příprava, provádí se na lůžku či v náručí rodiče, ultrazvuková sonda se přikládá na velkou fontanelu dítěte a celé vyšetření trvá pouze několik minut. Vyšetření provádíme na základě indikace dětského neurologa nebo pediatra.