SANITARY MEDICAL CLINIC s.r.o. | Poliklinika Mníšek pod Brdy
+420 731 094 030

MUDr. Petr Fábera, Ph.D.

Absolvent oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze. Od roku 2015 působí jako lékař na Neurologické klinice 2. LF UK a FNM v Praze, od roku 2017 působí rovněž v ambulantní sféře.
Dosažené vzdělání: specializovaná způsobilost v oboru neurologie, funkční odbornost v EEG, udělení statutu epileptologa, certifikace k provádění ultrazvukového vyšetření karotického a vertebrobazilárního povodí.

Významné absolvované kurzy:

 • Pharmacological Treatment of Epilepsy, Jeruzalém, Izrael 10/2013
 • PET Basics Course, Turku PET Centre, University of Turku, Turku, Finsko 04/2014
 • Ketogenní dieta, FN v Motole, Praha 04/2014
 • Postgraduální kurz epileptologie – Dny Jiřího Dolanského, Praha 2014-2019
 • San Servolo Epilepsy Course, Benátky, Itálie 07/2015
 • MD/PhD Course in Neuroscience, Curych, Švýcarsko 06/2015
 • 5th Course on Epilepsy Surgery EPODES, Brno, Česká republika 01/2016 a 01/2019
 • ILAE Virepa EEG Course zakončený zkouškou 01-06/2018
 • Kurzy mobilizace a myofasciálních trigger pointů, Praha 02/2022
 • Kurz Základy neurosonologie, Česká republika 06/2022-09/2023
MUDr. Petr Fábera, neurolog, epileptolog
MUDr. Petr Fábera, neurolog

MUDr. Petr Fábera, Ph.D.
Neurolog, epileptolog

Absolvoval několik studijních pobytů a klinických stáží (Francie, Norsko, Švýcarsko, Finsko), je pravidelným účastníkem tuzemských i zahraničních kurzů a konferencí (i jako přednášející). Je členem České neurologické společnosti a České ligy proti epilepsii ČLS JEP. Své služby nabízí česky a anglicky mluvícím pacientům.

Významné zahraniční publikace:

 1. Mareš P, Uttl L, Laczó M, BenSalem Z, Vondráková K, Fábera P, Tsenov G, Kubová H. Adenosine A1 Receptors Participate in Excitability Changes after Cortical Epileptic Afterdischarges in Immature Rats. Pharmaceuticals (Basel). 2023 Dec 15;16(12):1733. doi: 10.3390/ph16121733. PMID: 38139859; PMCID: PMC10747633.
 2. Kalina A, Jezdik P, Fabera P, Marusic P, Hammer J. Electrical Source Imaging of Somatosensory Evoked Potentials from Intracranial EEG Signals. Brain Topogr. 2023 Nov;36(6):835-853. doi: 10.1007/s10548-023-00994-5. Epub 2023 Aug 29. PMID: 37642729.
 3. Fábera P, Uttl L, Kubová H, Tsenov G, Mareš P. Adenosine Kinase Isoforms in the Developing Rat Hippocampus after LiCl/Pilocarpine Status Epilepticus. Int J Mol Sci. 2022 Feb 24;23(5):2510. doi: 10.3390/ijms23052510. PMID: 35269653; PMCID: PMC8910300.
 4. Fabera P, Parizkova M, Uttl L, Vondrakova K, Kubova H, Tsenov G, Mares P. Adenosine A1 Receptor Agonist 2-chloro-N6-cyclopentyladenosine and Hippocampal Excitability During Brain Development in Rats. Front Pharmacol. 2019 Jun 14;10:656. doi: 10.3389/fphar.2019.00656. PMID: 31258477; PMCID: PMC6587156.
 5. Ono T, Wagenaar J, Giorgi FS, Fabera P, Hanaya R, Jefferys J, Moyer JT, Harte-Hargrove LC, Galanopoulou AS. A companion to the preclinical common data elements and case report forms for rodent EEG studies. A report of the TASK3 EEG Working Group of the ILAE/AES Joint Translational Task Force. Epilepsia Open. 2018 Sep 24;3(Suppl Suppl 1):90-103. doi: 10.1002/epi4.12260. PMID: 30450486; PMCID: PMC6210053.
 6. Fabera P, Krijtova H, Tomasek M, Krysl D, Zamecnik J, Mohapl M, Jiruska P, Marusic P. Familial temporal lobe epilepsy due to focal cortical dysplasia type IIIa. Seizure. 2015 Sep;31:120-3. doi: 10.1016/j.seizure.2015.07.014. Epub 2015 Jul 26. PMID: 26362388.

Kapitoly v knihách:

 1. Tichá V a kol. Autoimunity nervového systému v kazuistikách II. EEZY publishing. 2023.