SANITARY MEDICAL CLINIC s.r.o. | Poliklinika Mníšek pod Brdy
+420 731 094 030

MUDr. Petr Fábera, Ph.D.

Absolvent oboru všeobecné lékařství na 1. LF UK v Praze. Od roku 2015 působí jako lékař na Neurologické klinice 2. LF UK a FNM v Praze, od roku 2017 působí rovněž v ambulantní sféře.
Dosažené vzdělání: specializovaná způsobilost v oboru neurologie, funkční odbornost v EEG, udělení statutu epileptologa.

Významné absolvované kurzy:

  • Pharmacological Treatment of Epilepsy, Jeruzalém, Izrael 10/2013
  • PET Basics Course, Turku PET Centre, University of Turku, Turku, Finsko 04/2014
  • Ketogenní dieta, FN v Motole, Praha 04/2014
  • Postgraduální kurz epileptologie – Dny Jiřího Dolanského, Praha 2014-2019
  • San Servolo Epilepsy Course, Benátky, Itálie 07/2015
  • MD/PhD Course in Neuroscince, Curych, Švýcarsko 06/2015
  • 5th Course on Epilepsy Surgery EPODES, Brno, Česká republika 01/2016
  • ILAE Virepa EEG Course zakončený zkouškou 01-06/2018
  • Kurzy mobilizace a myofasciálních trigger pointů, Praha 02/2022
  • Kurz Základy neurosonologie 06/2022
MUDr. Petr Fábera Vedoucí lékař, neurolog
MUDr. Petr Fábera Vedoucí lékař, neurolog

MUDr. Petr Fábera, Ph.D.
Vedoucí lékař, neurolog

Absolvoval několik studijních pobytů a klinických stáží (Francie, Norsko, Švýcarsko, Finsko), je pravidelným účastníkem tuzemských i zahraničních kurzů a konferencí (i jako přednášející). Je členem České neurologické společnosti a České ligy proti epilepsii ČLS JEP. Své služby nabízí česky a anglicky mluvícím pacientům.